Privacy Policy - Doe-het-zelf Discount
Klantenservice
0
Sluiten

Categorieën

Filters

  Privacy Policy

  Deze “Privacyverklaring” regelt de verwerking van je persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Doe-Het-Zelf discount NV met maatschappelijke zetel te Montenakenweg 46, 3800 Sint-Truiden, België, ingeschreven bij de KBO met nummer 0420.824.996 (hierna: “Verantwoordelijke”, of “Wij”).

  Lees deze Privacyverklaring aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe je persoonsgegevens worden verwerkt.  

  Inhoudsopgave

   
  • Artikel 1 – Algemeen
  • Artikel 2 – Persoonsgegevens
  • Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking
  • Artikel 4 – Duur van de verwerking
  • Artikel 5 – Je rechten
  • Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid
  • Artikel 7 – Cookies
  • Artikel 8 – Logbestanden

  Artikel 1 – Algemeen

   
  1. Je gegevens zullen verwerkt worden conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
  2. De website van DHZ-Discount kan links bevatten naar externe websites die beheerd worden door andere ondernemingen. Hou er rekening mee dat de richtlijnen beschreven in deze privacyverklaring niet van toepassing zijn op de informatie verzameld op andere websites.
  3. Door aan DHZ-Discount persoonsgegevens mee te delen, ga je uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en beheert zoals hieronder beschreven.
  4. De verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens is DHZ-Discount. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van je persoonsgegevens.
  5. Voor deze verwerking van persoonsgegevens werd een aangifte gedaan bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. U kunt steeds bij deze Commissie terecht op volgende adressen:

   Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
   Drukpersstraat 35
   1000 Brussel
   0032/2 274 48 00
   0032/2 274 48 35
   [email protected]

  Artikel 2 – Persoonsgegevens

   
  1. Alle persoonsgegevens die je ons meedeelt ongeacht het kanaal, zoals onder meer persoonsgegevens die u ons meedeelt naar aanleiding van wedstrijdformulieren, registratie op de website, online bestellingen, promoties, enz. : de naam en voornaam, de woonplaats, geboortedatum, het paswoord en de contactgegevens (e-mail, telefoon, gsm, fax), identiteitskaartnummer, elektronische identificatiegegevens. Bijkomende gegevens zoals burgerlijke staat, samenstelling van het gezin, geslacht, leeftijd en woningkenmerken die je meedeelt bij aanvraag van een Bonus Kaart.
  2. Persoonsgegevens die de commerciële partners van DHZ-Discount aan DHZ-Discount meedelen.
  3. De website maakt gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 7.
  4. De website maakt gebruik van logbestanden die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van logbestanden, zie artikel 8.

  Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

  Algemene doeleinden

   
   

  Voor alle communicatie tussen DHZ-Discount en jezelf, geef je je persoonsgegevens door die worden verzameld om diensten of producten te kunnen leveren, waaronder het beheer van bestellingen, de klachtenbehandeling, de afwikkeling van wedstrijden, het aanmaken en het beheren van een account op de website, het aanmaken van een factuur,…  

  Commerciële doeleinden

   

  De persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden, tenzij je hiervoor een uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door gebruik te maken van het onderdeel “Contact” op de website.

  Indien je je wenst in te schrijven op elektronische communicatie van DHZ-Discount, kan dat op de website.

  Doorgifte aan derden

   

  De persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden, tenzij je hiervoor een uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door gebruik te maken van het onderdeel “Contact” op de website.

  Artikel 4 – Duur van de verwerking

   

  De persoonsgegevens worden door DHZ-Discount bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking.

  Artikel 5 – Je rechten

   
  1. Recht van toegang en inzage:
   Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van je persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van je persoonsgegevens maken.
  2. Recht van verbetering en verwijdering:
   Je bent vrij om je persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan DHZ-Discount. Daarnaast heb je steeds het recht om DHZ-Discount te verzoeken je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet meer leverbaar zijn.
  3. Recht van verzet:
   Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Je kunt je echter niet verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen. Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.
  4. Hoe oefen je je rechten uit?
   Je kan je persoonsgegevens opvragen, wijzigen of je verzetten tegen de verwerking ervan door DHZ-Discount te contacteren. DHZ-Discount heeft evenwel steeds het recht kopie van uw identiteitskaart te vragen omwille van identificatiedoeleinden.

   DHZ-Discount
   Montenakenweg 46
   3800 Sint-Truiden
   [email protected]

  Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

   
  1. DHZ-Discount heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
  2. In geen geval kan DHZ-Discount aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
  3. Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot je login en paswoord te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van je computer, IP-adres, je identificatiegegevens, de vertrouwelijkheid ervan,…

  Artikel 7 – Cookies

   

  Een website maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over je surfgebruik en om je online ervaring te optimaliseren. Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen jou en de website sneller en beter verloopt. Dankzij cookies kan een website je voorkeuren opslaan gedurende 1 bezoek of over meerdere bezoeken.

  Als een website geen cookies gebruikt, zal deze je op elke webpagina beschouwen als een nieuwe bezoeker. Indien je bijv. bij je eerste bezoek aan DHZ-Discount je taalkeuze hebt gemaakt, zal je dat ook een volgende keer moeten ingeven. Een website zonder cookies onthoudt je keuze niet.

  Permanente en tijdelijke cookies

   
  • Permanente cookies blijven op je harde schijf staan, ook nadat je browser is afgesloten.
  • Sessie-cookies gelden enkel voor de lopende sessie. Ze worden verwijderd als de sessie wordt afgesloten.

  DHZ-Discount maakt gebruik van de volgende cookies:

  • Analytics: om onze website te verbeteren en je een betere dienstverlening te kunnen bieden analyseren wij op anonieme basis je surfgedrag;
  • Sociale media: om je het mogelijk te maken om onze website via je sociale media-accounts te delen met anderen moeten zij je kunnen herkennen;
  • Reclame: wij houden bij welke advertenties je hebt bekeken en hoe vaak. Dit laat ons toe de markt beter te begrijpen;
  • Targeting: om onze advertenties beter op de noden van de verschillende doelgroepen af te stemmen houden wij je interesses bij;
  • Functioneel: functionele cookies zijn nodig om de website te laten functioneren:
  1. Shopping cards (als die verwijderd worden bij het einde van de sessie)
  2. Cookies voor log-in of registratie (als die verwijderd worden bij het einde van de sessie en met geen ander doel gebruikt worden)
  3. Beveiligingscookies (bijvoorbeeld om mislukte log-in pogingen op te sporen en bij te houden)
  4. Cookies nodig om beeld en geluid af te spelen (als die enkel technische gegevens die verband houden met het afspreken opslaan en de cookie aan het einde van de sessie wordt gewist)
  5. Cookies die worden gebruikt voor load balancing
  6. Cookies die taal- en presentatievoorkeuren opslaan (als de cookie gewist wordt bij het einde van de sessie of de surfer toestemming geeft voor blijvend opslag)
  7. Cookies van social networks die leden van het netwerk in staat stellen om plug-ins te gebruiken op andere websites (als de cookie gewist wordt bij het einde van de sessie en voor niets anders gebruikt wordt).

  Je kunt cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van je navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat je van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kunt maken.  

  Artikel 8 – Logbestanden

   

  DHZ-Discount registreert bij je bezoek aan deze website je IP-adres, je browser en besturingssysteem, de externe website die je heeft doorverwezen naar deze website, de door jou bezochte pagina’s op deze website en de datum en tijd van elke door jou bezochte pagina. Deze informatie wordt verzameld voor statistische doeleinden en helpt DHZ-Discount te bepalen hoe de gebruikservaring voor de bezoekers te verbeteren voor een optimale winkelervaring.

  Vergelijk 0

  Voeg nog een product toe (max. 5)

  Start vergelijking